Jak zrobić wykres piramidy wieku

Jak zrobić wykres piramidy wieku

Niezależnie od tego, czy szukasz informacji na temat rozkładu wieku w danym kraju, czy też musisz przewidzieć, jak populacja zmieni się w ciągu najbliższych lat, piramida populacji jest dobrym sposobem na uzyskanie dokładnego obrazu tego, jak ludzie rosną. Ten rodzaj wykresu można utworzyć w arkuszu kalkulacyjnym i pokaże on rozkład wiekowy populacji w sposób jasny i zwięzły.

Aby stworzyć piramidę wiekową, musisz zacząć od jakiegoś rodzaju wykresu, np. wykresu słupkowego lub słupkowego grupowanego. Wykres będzie pokazywał wielkość populacji oraz procent mężczyzn i kobiet w każdej grupie wiekowej. Najlepiej, jeśli wielkość każdego słupka będzie wyświetlana jako procent całej populacji.

Międzynarodowa baza danych US Bureau of the Census jest doskonałym źródłem danych demograficznych dotyczących poszczególnych krajów. Baza danych zawiera wskaźniki demograficzne dla dwóch okresów czasu, w tym dane dotyczące wieku, płci i populacji. Jego interaktywna baza danych zapewnia podsumowania, podsumowania i inne dane demograficzne dla krajów na całym świecie. Jest to często najdokładniejsze źródło danych o populacji dla każdego kraju.

Możesz zrobić wykres piramidy za pomocą oprogramowania arkusza kalkulacyjnego, takiego jak Excel, ale możliwe jest również zbudowanie wykresu od podstaw. Na przykład, możesz zbudować wykres piramidy wieku w Datawrapper. Ten typ wykresu powstaje poprzez podzielenie wykresu słupkowego na dwa słupki, które reprezentują przedziały wiekowe. Długość każdego słupka reprezentuje liczbę osób w danej grupie wiekowej. Następnie można sformatować wykres, aby wyświetlić liczby w procentach lub jako tekst.

Piramida ludności jest również dobrym sposobem na porównanie różnych grup wiekowych w Twojej populacji. Na przykład, jeśli populacja jest bardzo młoda, możesz rozważyć zapewnienie większej ilości placówek opieki dziennej. Z drugiej strony, jeśli populacja była bardzo stara, możesz chcieć rozważyć dodanie więcej placówek medycznych. Innym sposobem jest porównanie odsetka kobiet z mężczyznami w każdej grupie wiekowej.

Piramida ludności jest również nazywana wykresem struktury wiekowej i może być użyta do pokazania rozkładu wieku i płci w danym kraju. Ten typ wykresu może być podzielony według płci i może pokazać dodatkowe cechy populacji, takie jak rozkład wieku i płci lub przejście od wysokiego do niskiego współczynnika płodności.

Piramida ludności pomaga również pokazać historyczny wzrost populacji. Na przykład, piramida o szerokiej podstawie wskazuje na starzenie się populacji. Alternatywnie, piramida o wąskiej podstawie wskazuje na stosunkowo niewielki odsetek osób starszych. Piramida jest najczęstszym sposobem przedstawiania rozkładu wiekowego populacji.

Innym popularnym sposobem wizualizacji struktury wiekowej populacji jest stworzenie wykresu Motylkowego, czyli wykresu ze słupkami ułożonymi jeden na drugim. Ten typ wykresu jest również przydatny przy łączeniu różnych typów danych.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *